Ceník

Služba 

Dopravně psychologické vyšetření řidičů (cca 2 hodiny)

2 500 Kč

Diagnostika - osobnost, inteligence

700 Kč

Vstupní pohovor, anamnéza, konzultace, poradenství

700 Kč

Vyšetření školních obtíží 

700 Kč

Školní zralost                                                

700 Kč

Volba povolání                                        

700 Kč

Písemná zpráva z vyšetření 

1 200 Kč

Cesta autem za klientem                

8 Kč/km

Ceny hradí plně klienti. Jsou smluvní a platí pro hodinu spolupráce.

Samozřejmostí jsou krátké objednací termíny a konzultace přizpůsobené vašim potřebám a časovým možnostem. Jsou možná setkání i o víkendu bez navýšení ceny. Mohu za vámi přijet do vaší rodiny, což je zvláště výhodné a užitečné při řešení výchovných problémů a u dětí úzkostných a obtížně adaptabilních do šesti let. Poskytuji slevy mladým lidem v životní krizi, nezaměstnaným, matkám a otcům, kteří se starají o děti sami.

Rodiče, vždy před setkáním s vaším dítětem vyžaduji velmi podrobný rozhovor s vámi za účelem pochopení anamnézy a problému. Toto setkání probíhá bez přítomnosti vašeho dítěte.