Ceník

Vzhledem k odlišným nákladům na provoz poradny v lokalitě Chrudim a v lokalitě Praha, platí pro každé místo odlišné ceníky. Děkuji za pochopení. 

Služba 

Chrudim/Praha

Dopravně psychologické vyšetření řidičů (cca 2 hodiny)

2 200 Kč/2 200 Kč

Diagnostika - osobnost, inteligence

650 Kč/900 Kč

Vstupní pohovor, anamnéza, konzultace, poradenství

650 Kč/900 Kč

Vyšetření školních obtíží 

650 Kč/900 Kč

Školní zralost                                                

650 Kč/900 Kč

Volba povolání                                        

650 Kč/900 Kč

Písemná zpráva z vyšetření 

1 000 Kč/1 000 Kč

Cesta autem za klientem                

8 Kč/km

Ceny hradí plně klienti. Jsou smluvní a platí pro hodinu spolupráce.

Samozřejmostí jsou krátké objednací termíny a konzultace přizpůsobené vašim potřebám a časovým možnostem. Jsou možná setkání i o víkendu bez navýšení ceny. Mohu za vámi přijet do vaší rodiny, což je zvláště výhodné a užitečné při řešení výchovných problémů a u dětí úzkostných a obtížně adaptabilních do šesti let. Poskytuji slevy mladým lidem v životní krizi, nezaměstnaným, matkám a otcům, kteří se starají o děti sami.

Rodiče, vždy před setkáním s vaším dítětem vyžaduji velmi podrobný rozhovor s vámi za účelem pochopení anamnézy a problému. Toto setkání probíhá bez přítomnosti vašeho dítěte.