Řidiči

Jste profesionální řidič? Jste řidič se zákazem řízení motorových vozidel? Chcete být učitelem v autoškole?

V únoru 2016 vstoupila v platnost novela zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb. (zákon č. 48/2016 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). Z této novely vyplývá pro každého řidiče povinnost přinést si s sebou k dopravně psychologickému vyšetření výpis z evidenční karty řidiče vystavený dopravním odborem, kde má řidič evidovaný řidičský průkaz. Nově musí již při dopravně psychologickém vyšetření řidiči žádající o navrácení řidičského průkazu předložit posudek o zdravotní způsobilosti vystavený praktickým lékařem. 

Posudek o psychologické způsobilosti obdrží posuzovaná osoba na závěr vyšetření a zároveň je posudek zasílán do 5 pracovních dnů příslušnému dopravnímu odboru. Pokud posudek požadoval ošetřující lékař, je posudek zaslán tomuto lékaři. 

Objednací termíny do týdne. Vyšetření trvá cca 2 hodiny. Skládá se z rozhovoru, dotazníkové části, projektivních metod a přístrojové diagnostiky.

Pokud nosíte brýle na čtení, nezapomeňte si je. Přijďte odpočinutí, vyspalí, klidní a v dobré náladě. .