Spolupracuji

V pražské poradně spolupracuji také s psycholožkou a psychoterapeutkou Mgr. Jolanou Šohájkovou. 

Psychoterapie je odlišný obor i způsob práce než poradenství. Obnáší jiné vzdělání, jinak definuje vztah klienta a psychologa/terapeuta, pracuje více s procesem a celistvostí člověka než s hledáním konkrétního řešení/rady na konrétní problém. Při psychoterapii psychoterapeut neradí, naopak vede klienta k tomu, aby si vlastní řešení a odpovědi na otázky hledal sám v sobě. Terapie je obvykle dlouhodobější proces - může trvat několik týdnu, stejně tak několik let. Sezení probíhají obvykle jednou týdně či jednou za čtrnáct dní.

Psychoterapie nabízí prostor, kde se terapeut a klient opravdu setkají a jsou spolu - se všemi starostmi, radostmi, s opravdovým vztahem, který mezi sebou mají. Vztahem, který může přinést nejen podporu a porozumění, ale také nehodnotící prostor pro jakékoliv téma, dostatek času bez nároků na výkon, odstup od starostí, chvíli klidu, pohled z jiné strany či nové vztahové zkušenosti - například zkušenost opravdového přijetí, otevřeného jasného řešení konfliktu ve vztahu, a další.

Tématy probíranými v psychoterapii může být cokoliv, co klienta tíží. Konflikty s partnerem, zdánlivě bezdůvodné výkyvy nálad, psychosomatická onemocnění, pocity prázdnoty, samoty, hledání smyslu života, nedůvěra v sebe sama a spousta dalších. Rozhovor je za strany psychoterapeuta stavěn na aktivním naslouchání, otevřenosti vůči světu a životu klienta. Vztah mezi klientem a terapeutem je opravdový. Nejde o nějaké role odborník a klient, ale o setkání dvou lidí, kdy jeden přichází pro nějakou změnu či pomoc a druhý ho tou změnou či hledáním možností provází. 

Více o podmínkách sezení a zkušenostech Mgr. Jolany Šohájkové najdete na https://www.flowingspace.cz/psychoterapie/ .